Tillfälligt förändrade öppettider


Med anledning av Covid-19 vill vi här ge er information om vad vi gör och vad du bör tänka på vid ett besök på CHILI & WOK. Vi har öppet och ber dig vänligast att läsa detta innan du besöker oss.

Våra restauranger håller fortsatt öppet och vi välkomnar alla gäster som är friska och krya att njuta av god mat och dryck på våra restauranger. Vi har take away på hela buffén eller a la carté på beställning.

⁣Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer precis som tidigare men kom i håg att fortsätta hjälpas åt och ta hand om varandra – hålla avstånd och visa hänsyn. Våra generösa öppettider ger fler timmar att sprida ut besöken hos oss!

Ingen smitta via livsmedel:
Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar. Det finns idag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på och det smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen. Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Vad gör vi? Tills vidare tar vi oss rätten att avvisa gäster som visar symptom som feber, hosta och snuva. Detta gäller även givetvis vår personal.

Här följer uppdaterad information om vad vi på CHILI & WOK gör för att öka säkerheten och för att undvika eventuell spridning av virus.

När ska du inte besöka oss:
– Om du varit i ett riskområde.
– Om du varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta av covid-19.
– Om du är sjuk med allmän sjukdomskänsla, hosta, feber eller förkylning.

Vänligen respektera dessa åtgärder då vi månar om säkerheten för oss alla, gäster och medarbetare.

Vad vi gör:
På CHILI & WOK är vi alltid mycket noga med hygien och vi har utökade rutiner för städning. Vi håller oss uppdaterade och har ständig kontakt med myndigheter för att följa deras rekommendationer och riktlinjer.

Åtgärder som görs för att undvika smittspridningen:

  • Vi har tagit till åtgärder för att undvika köer i våra lokaler.
  • F.r.o.m. 1 mars har Folkhälsomyndigheten beslutat om Max 1 person i ett sällskap. (Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd.)
  • På våra restauranger hittar ni tejpbitar som visar ett avstånd på 1,5 meter som vi ska hålla till varandra.
  • Håll avstånd vid buffén och följ markeringarna.
  • Vi har placerat ut borden glesare och utbildat vår personal i vad som gäller.
  • Alla redskap som våra gäster använder i våra bufféer byts ut var 10 minut och diskas i diskmaskin som då steriliseras.
  • Alla hårda ytor tvättas med desinfektionsmedel regelbundet under dagen.
  • Vi serverar även a la carte i våra restauranger.

Tack för visad förståelse, vi uppskattar ert stöd mer än någonsin! Och vill bara påminna om att vi gör dessa insatser för att skydda dig och minimera risken för spridning. Vi ber er vänligen respektera våra riktlinjer och visa hänsyn gentemot övriga gäster och personal. Tillsammans skapar vi en säker miljö.