Våra öppettider


Med anledning av Covid-19 vill vi här ge information om vad vi gör och vad du bör tänka på vid ett besök på CHILI & WOK. Vi har öppet och ber dig vänligast att läsa detta inom du besöker oss.

Våra restauranger håller fortsatt öppet och vi välkomnar alla gäster som är friska och krya att njuta av gud mat och dryck på våra restauranger. Vi har take away på hela buffén eller a la carté på beställning.

⁣Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer precis som tidigare män kom i håg att fortsätta hjälpas åt och ta hand om varandra – hålla avstånd och visa hänsyn. Våra generösa öppettider ger fler timmar att sprida ut besöken hos oss!

Ingen smitta via livsmedel:
Coronavirus sprider genom kontakt mellan människor eller genom värdningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Kunskap från tidigare utbrott med liknande koronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom genom som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar. Det finns idag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus på och det smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer i luftvägarna – inte via magtarmkanalen. Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Vad gör vi? Tills vidare tar vi oss rätten att avvisa gäster som visar symptom som feber, hosta och snuva. Detta gäller även givetvis vår personliga.

Här följer uppdaterad information om vad vi på CHILI & WOK gör för att säkerställa säkerheten och för att undvika eventuell spridning av virus.

När ska du inte besöka oss:
– Om du varit i ett riskområde.
– Om du varit i kontakt med någon som har konstaterad smitta av covid-19.
– Om du är sjuk med allmän sjukdomskänsla, hosta, feber eller förkylning.

Vänligen respektera dessa åtgärder då vi månar om säkerheten för oss alla, gäster och medarbetare.

Vad vi gör:
På CHILI & WOK är vi alltid mycket noga med hygien och vi har utökade rutiner för städning. Vi håller oss uppdatera och har ständig kontakt med myndigheter för att följa deras rekommendationer och riktlinjer.

Åtgärder som görs för att undvika smittspridningen:

  • Vi har tagit till åtgärder för att undvika köer i våra lokaler.
  • På våra restauranger hittar ni tejpbitar som visar ett avstånd på 1,5 meter som vi ska hålla till varandra.
  • Håll avstånd vid buffén och följ markeringarna.
  • Vi har placerat ut borden glesare och utbildat vår personal i vad som krävs.
  • Alla redskap som används i våra buffér byts ut kontinuerligt och diskas i diskmaskin som då steriliserar.
  • Alla hårda ytor tvättas med desinfektionsmedel regelbundet under dagen.
  • Vi serverar även en la carte i våra restauranger.

Tack för visad förståelse, vi uppskattar ert stöd mer än någonsin! Och vill bara påminna om att vi gör dessa insatser för att skydda dig och minimera risken för spridning. Vi ber är vänligen respektera våra riktlinjer och visa hänsyn gentemot övriga gäster och personal. Tillsammans skapar vi en säker miljö.